strona główna
 
 Stowarzyszenie
 statut
 akty prawne
 władze
 honorowi prezesi
 aktualności
 galeria
 kontakt
 
 Samorząd 2010/2014
 program
 radni Rady Powiatu
 radni Rady Miasta
 
 Gazeta
 aktualności
 nr. archiwalne
 kontakt
 
Legionowskie Stowarzyszenie Promocji Samorządności
 
Legionowskie Stowarzyszenia Promocji Samorządności NASZE MIASTO NASZE SPRAWY istnieje od 1997 roku.
Nasz cel podstawowy to popularyzowanie idei samorządności i budowanie społeczeństwa obywatelskiego. Współpracujemy w tym zakresie również z innymi organizacjami, instytucjami i osobami działającymi społecznie. Realizujemy wspólne przedsięwzięcia. Jesteśmy otwarci na każdą inicjatywę łączącą siły i możliwości społecznego działania. Nasza działalność odbywa się na dwóch płaszczyznach. Pierwsza, to właśnie aktywność społeczna, z niej wyrosło Stowarzyszenie. Działając społecznie, nasi członkowie pracują w radach osiedlowych, lokalnych wspólnotach mieszkaniowych, pomagają organizacjom młodzieżowym, prowadzą programy pomocy najuboższym, organizują akcje wolontariatu dla zwierząt, zakładają fundacje charytatywne. Jesteśmy inicjatorami lub współtwórcami wielu przedsięwzięć. Druga płaszczyzna, samorządowa wynika z zaufania społecznego, jakim obdarzyli nas mieszkańcy, udzielając mandatu do reprezentacji w Radzie Miasta Legionowo i Radzie Powiatu Legionowskiego. Naszą pracę w samorządzie traktujemy jako zobowiązanie, którego podjęliśmy się kandydując w wyborach pod hasłem: "Wszystko dla Legionowa, wszystko dla Ciebie". Staramy się, zmieniać oblicze naszego miasta na lepsze. Legionowo to wspaniałe miasto, a w jego mieszkańcach drzemie olbrzymi potencjał.

   
   
Legionowo 2010 Nasze Miasto Nasze Sprawy © AMRA Design Studio